Quality, Reliable Home Care Systems

MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kirby Company austab Teie privaatsust. Te võite külastada Kirby Company veebilehte ja lugeda informatsiooni toodete ning ettevõtte kohta ilma meile ütlemata, kes Te olete ja vajaduseta jätta meile isiklikke kontaktandmeid enda kohta. Ainus teave, mida me veeblilehe tavapärase külastamise ajal kogume ja säilitame, on Teie Interneti-teenuse pakkuja nimi, veebileht, mis suunas Teid meie juurde, leheküljed, mida Te külastasite ning külastuste kuupäev ja kellaaeg. Kasutame seda informatsiooni statistilistel eesmärkidel ja veebilehe aktiivsuse mõõtmiseks, et kliendid saaksid rohkem kasu selle külastamisest. Veebilehe tavapärase kasutamise ajal me ei kogu ega salvesta isiklikku informatsiooni nagu nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber või isikukood.

Kuid teatud juhtudel võib Kirby Company paluda Teilt isiklikku informatsiooni selleks, et Teid paremini aidata või pakkuda Teile teenust. Selline informatsioon nagu Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, Teie soovi liik ja võimalik lisateave kogutakse ja säilitatakse Kirby Company andmebaasile kohaselt ja neid kasutatakse kodulehe külastajate palvete täitmiseks. Kui Te palute meid seda informatsiooni edaspidiste kontaktide säilitamiseks mitte kasutada, siis me austame Teie palvet. Kirby Company kasutab Teie poolt antud informatsiooni selleks, et teha Teile osutatavad teenused paremaks. Seda informatsiooni ei edastata kunagi ei ühelegi üksikisikule ega ettevõttele väljaspool Kirby Company`d.

Küsimuste korral pöörduge kindlasti meie poole.

Autoriõigus
Copyright ©2008 The Kirby Company, A Division of The Scott Fetzer Company. Kõik õigused kaitstud. Käesoleval kodulehel olev kogu tekst, kujutised, graafikud, animatsioonid, videod, muusika, helid ja muud materjalid on kaitstud autoriõigustega ja Kirby Company`le, tütarettevõtetele ja litsentsi andjatele kuuluvate intellektuaalset omandit käsitlevate muude õigustega. Kirby Company omab autoriõigust veebilehel olevate materjalide valiku, kooskõlastuste ja kasutamise suhtes. Keelatud on nende materjalide kopeerimine äritegevuseks või jaotamiseks. Keelatud on nende materjalide muutmine ja avaldamine teistel veebilehtedel.

Kaubamärgid
Vastavalt dokumendis „U.S. Trademark rights“ sätestatule kuuluvad kõik käesoleval lehel olevad kaubamärgid Kirby Company`le. Nendeks kaubamärkideks on, kuid mitte ainult, toodete kaubamärginimed (näit. Sentria™), puhastustoodete nimetused, logod ja embleemid. Mis tahes kaubamärgi volitusteta kasutamine käesolevalt veebilehelt on rangelt keelatud.

Kirby Company jätab endale õiguse muuta oma privaatsuspoliitikat, kui äritegevus peaks seda vajama. Kirby Company postitab taolised võimalikud muutused aegsasti oma veebilehele.

238 queries. 3,494 seconds