Quality, Reliable Home Care Systems

Jednostavno pronađite distributera
blizu vaše lokacije.

Buscar un distribuidor

Razgovarajte sa
predstavnikom.

Información de contacto

Politika zaštite privatnosti

Kompanija Kirby poštuje vašu privatnost. Možete posjetiti veb-lokaciju kompanije Kirby da biste pročitali informacije o proizvodima i kompaniji bez potrebe da nam kažete tko ste ili da otkrijete osobne informacije. Jedine informacije koje prikupljamo i čuvamo tijekom normalne upotrebe veb-lokacije su ime vašeg dobavljača internet usluge, veb-lokacija koja vas je uputila prema nama, stranice koje ste zatražili i datum i vrijeme tih zahtjeva. Ove informacije koristimo da bismo generirali statistike i izmjerili aktivnost lokacije posjeta kupaca. Tijekom normalne upotrebe veb-lokacije ne prikupljamo niti čuvamo informacije za osobnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, e-adresa, broj telefona ili OIB.

Postoje slučajevi kada kompanija Kirby traži informacije za osobnu identifikaciju da bi vam pomogla ili da bi vam pružila uslugu. Ove informacije, kao što su ime, poštanska adresa, e-adresa, tip zahtjeva i moguće dodatne informacije, prikuplja i čuva kompanija Kirby na način koji je pogodan za prirodu podataka i koristi ih za ispunjavanje zahtjeva posjetitelja. Ako nam kažete da ne koristimo ove informacije kao osnovu za dalje kontakte, poštovat ćemo vaš zahtjev. Kompanija Kirby koristi informacije koje dajete za poboljšanje usluga koje vam pruža. One se nikada ne daju nekoj osobi i kompaniji izvan obitelji Scott Fetzer.

Ako imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Autorsko pravo

Copyright ©2012 The Kirby Company, A Division of The Scott Fetzer Company. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, animacije, video-zapisi, glazba, zvukovi i drugi materijali na ovoj lokaciji zavise od autorskih prava i drugih prava na intelektualno vlasništvo kompanije Kirby, njenih povezanih kompanija i njenih davalaca licenci. Kompanija Kirby je vlasnik autorskih prava u svezi sa izborom, koordinacijom i raspoređivanjem materijala na ovoj lokaciji. Ovi materijali se ne smiju kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju. Ovi materijali se također ne smiju mijenjati niti objavljivati na drugim lokacijama.

Žigovi

Svi žigovi prikazani na ovoj lokaciji zavise od američkih prava za zaštitu žigova kompanije Kirby. Ovi žigovi obuhvaćaju, ali se ne ograničavaju na imena marke proizvoda (npr. Avalir), imena proizvoda za čišćenje (npr. Citrus Scuttle) i logotipove i ambleme. Neovlaštena upotreba nekog žiga prikazanog na ovoj lokaciji je strogo zabranjena.

Kompanija Kirby zadržava pravo promjeniti svoje principe zaštite privatnosti ako to zahtjevaju poslovne potrebe. Kompanija Kirby će blagovremeno objaviti na veb-lokaciji sve promjene ovih principa.

239 queries. 3.553 seconds