Quality, Reliable Home Care Systems

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKA

Kirby kompanija gerbia Ju¯su˛ privatuma˛. Apsilankykite Kirby kompanijos tinklalapyje ir paskaitykite apie produktus ir kompanija˛ nepranesˇdami mums, kas esate ir neatskleisdami jokios asmenine˙s informacijos.Vienintele˙ informacija, kuria˛ renkame ir saugome i˛prasto interneto puslapio aplankymo metu, yra Ju¯su˛ interneto tieke˙jo vardas, puslapis, kuris nukreipe˙ Jus pas mus, Ju¯su˛ uzˇklausti puslapiai ir tu˛ uzˇklausu˛ data bei laikas.

Mes naudojame sˇia˛ informacija˛ statistikai sukurti ir matuoti tinklapio veikla˛, kad gale˙tume˙me pagerinti klientu˛ apsilankymu˛ naudinguma˛. I˛prastu interneto puslapio apsilankymo metu mes nerenkame ir nesaugome tokios asmenine˙s informacijos kaip vardas, pasˇto adresas, elektroninio pasˇto adresas, telefono numeris ar socialine˙s apsaugos numeris. Tam tikrais atvejais Kirby kompanija prasˇo asmenine˙s informacijos, kad gale˙tu˛ suteikti Jums paslauga˛. Tokia informacija kaip vardas, pasˇto adresas, elektroninio pasˇto adresas, uzˇklausos tipas ir, tike˙tina, papildoma informacija yra surenkama ir atitinkamai saugoma Kirby kompanijos ir naudojama lankytojo uzˇklausai patenkinti. Jei paprasˇysite nenaudoti informacijos tolimesniems kontaktams uzˇmegzti, mes gerbsime Ju¯su˛ prasˇyma˛. Ju¯su˛ pateikta informacija naudojama Kirby kompanijos paslaugos pagerinti. Ji ne˙ra teikiama jokiam individualiam asmeniui ar kompanija uzˇ Kirby kompanijos ribu˛.

Jei turite klausimu˛, nedvejokite, klauskite.

Autorinės teisės
Autorystės teisės ©2008 Kirby kompanija, Scott Fetzer kompanijos padalinys. Visos teisės saugomos. Visas tekstas, paveikslėliai, grafiniai vaizdai, animacijos, video, muzika, garsai ir kiti šiame puslapyje esantys elementai yra Kirby kompanijos, jos filialų ir licencijų išdavėjų intelektualinė nuosavybė ir yra saugomi atitinkamų įstatymų. Kirby kompanijai priklauso teisės į šio puslapio elementų parinkimą, koordinaciją ir išdėstymą. Šie elementai negali būti kopijuojami komerciniais tikslais ar platinimui, taip pat jie negali būti pakeisti ar patalpinti kituose tinklapiuose.

Prekiniai ženklai
Visi sˇiame puslapyje pavaizduoti preke˙s zˇenklai priklauso Kirby kompanijai ir saugomi JAV preke˙s zˇenklo teisiu˛. I˛ sˇiu˛ preke˙s zˇenklu˛ kategorija˛ i˛eina gaminiu˛ pavadinimai (pvz. Avalir™), valymo gaminiu˛ pavadinimai, logotipai, emblemos ir ne tik. Neteise˙tas naudojimasis pavaizduotais preke˙s zˇenklais yra griezˇtai draudzˇiamas.

Kirby kompanija pasilieka teise˛ keisti privatumo principus pagal verslo poreikiu˛ reikalavimus. Kirby kompanija˛ patalpins bet kokius principu˛ pakeitimus sˇiame puslapyje.

178 queries. 7.869 seconds