Quality, Reliable Home Care Systems

MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKA

„Kirby” uzņēmums respektē jūsu privātumu. Jūs varat apmeklēt „Kirby” uzņēmuma tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par izstrādājumu un uzņēmumu, neatklājot savu identitāti un personīgo informāciju. Vienīgā informācija, ko mēs vācam un uzglabājam standarta tīmekļa vietnes lietošanas laikā, ir jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, lapas, kas jūs novirzīja uz mūsu tīmekļa vietni, nosaukums, lapas, kuras jūs apskatījāt, kā arī attiecīgo lapu apskatīšanas datums un laiks. Mēs izmantojam šo informāciju, lai aprēķinātu statistiku un noteiktu vietnes noslogojumu, kas ļautu uzlabot klientu apmeklējumu efektivitāti. Parastās tīmekļa vietnes lietošanas laikā mēs nevācam un neuzglabājam personīgo informāciju, piem., apmeklētāja vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru vai sociālās apdrošināšanas numuru.

Tomēr dažos gadījumos, lai jums palīdzētu vai nodrošinātu pakalpojumus, „Kirby” uzņēmums pieprasa norādīt personīgo informāciju. Šo informāciju (piemēram, vārdu, adresi, e-pasta adresi, pieprasījuma veidu un, iespējams, papildu informāciju) „Kirby” uzņēmums vāc un uzglabā attiecīgajiem datiem piemērotā veidā un izmanto apmeklētāja pieprasījuma izpildei. Ja jūs norādīsiet, ka nevēlaties, lai mēs turpmāk sazinātos ar jums, pamatojoties uz ievadīto informāciju, mēs respektēsim jūsu prasību. Jūsu norādīto informāciju „Kirby” uzņēmums izmantos jums piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai. Tā nekad netiks atklāta ar „Kirby” uzņēmumu nesaistītiem indivīdiem vai uzņēmumiem.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Copyright
Autortiesības ©2008 pieder „Kirby” uzņēmumam, kas ir „Scott Fetzer” uzņēmuma struktūrvienība. Visas tiesības ir paturētas. Visi teksti, attēli, grafiki, animācijas, video, mūzikas, skaņas un citi materiāli šajā vietnē ir aizsargāti ar „Kirby” uzņēmuma, tā saistīto uzņēmumu un licences devēju autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. „Kirby” uzņēmumam pieder autortiesības uz šīs vietnes materiālu atlasīšanu, koordinēšanu un sakārtošanu. Šos materiālus nedrīkst kopēt komerciālai lietošanai vai izplatīšanai, kā arī tos nedrīkst modificēt un izvietot citās vietnēs.

Prečzīmesbr
Visas šajā vietnē redzamās prečzīmes ir pakļautas „Kirby” uzņēmuma ASV prečzīmju tiesībām. Šīs prečzīmes iekļauj, bet neaprobežojas ar izstrādājuma zīmola nosaukumiem (piem., „Avalir™”), tīrīšanas izstrādājuma nosaukumiem, logotipiem un emblēmām. Jebkuras šajā vietnē redzamās prečzīmes neatļauta lietošana ir stingri aizliegta.

„Kirby” uzņēmums patur tiesības mainīt sava privātuma principus atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām. Jebkādas šo principu izmaiņas „Kirby” uzņēmums laikus publiskos savā tīmekļa vietnē.

181 queries. 5,598 seconds