Quality, Reliable Home Care Systems

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Компанијата Кирби ја почитува вашата приватност. Можете да ја посетите веб-страницата на компанијата Кирби за да ги прочитате информациите за производот и компанијата без да ни кажете кој сте и без да откриете било какви лични информации. Единствените информации што ги собираме и ги зачувуваме во текот на вообичаеното користење на веб-страницата се името на вашиот провајдер на интернет услугата, веб-страницата што ве упатила кон нас, страниците што ги барате и датумот и времето на тие барања. Ги користиме овие информации за да генерираме статистика и да ја мериме активноста на страницата за да ја подобриме корисноста на посетите на муштериите. Во текот на вообичаеното користење на веб-страницата, не собираме и не зачувуваме лични информации за идентификација, како што се името, поштенската адреса, адресата на е-пошта, телефонскиот број или бројот на социјалното осигурување.

Постојат примери каде компанијата Кирби бара лични информации за идентификација за да ви помогне или да ви обезбеди услуга. Овие информации, како што се името, поштенската адреса, адресата на е-пошта, типот на барањето и можеби дополнителни информации, се собираат и се зачувуваат на начин соодветен на природата на податоците од компанијата Кирби и се користат за исполнување на барањето на посетителот. Ако ни кажете дека не треба да ги користиме информациите како основа за понатамошен контакт, ние ќе го почитуваме вашето барање. Информациите што ги давате се користат од компанијата Кирби за подобрување на услугите што ви ги даваме. Тие никогаш не се даваат на било кој поединец или компанија надвор од компанијата Кирби.

Ако имате било какви прашања, не двоумете се да нè известите.

Авторско право
Copyright © 2010 The Kirby Company, A Division of The Scott Fetzer Company. Сите права се заштитени. Целиот текст, сликите, графиката, анимациите, видеата, музиката, звуците и другите материјали на оваа страница се предмет на авторски права и други права за интелектуална сопственост на компанијата Кирби, нејзините поврзани компании и нејзините даватели на лиценца. Компанијата Кирби ги поседува авторските права за изборот, координацијата и уредувањето на материјалите на оваа страница. Овие материјали не смеат да се копираат за комерцијална употреба или дистрибуција, ниту пак смеат да се менуваат или да се објавуваат на други страници.

Трговски марки
Сите трговски марки прикажани на оваа страница се предмет на правата за трговски марки на САД на компанијата Кирби. Овие трговски марки ги вклучуваат, но не се ограничени на, заштитените имиња на производот (на пр. Avalir™), имињата, логоата и амблемите на производот за чистење. Неовластеното користење на било која трговска марка прикажана на оваа страница е строго забрането.

Компанијата Кирби го задржува правото да ги промени принципите на приватноста според деловните потреби. Компанијата Кирби навреме ќе објави било какви промени на овие принципи на нејзината веб-страница.

175 queries. 7,934 seconds