Europa: 00-800-5472-9272

Quality, Reliable Home Care Systems

Łatwe wyszukiwanie
w okolicy

dystrybutora Znajdowanie punktu sprzedaży

Chcę rozmawiać z
przedstawicielem.

Kontakt Us

Zasady ochrony prywatności

W Kirby szanujemy Twoją prywatność. W witrynie firmy Kirby znajdziesz informacje na temat firmy i jej produktów bez konieczności ujawniania nam swej tożsamości ani podawania żadnych danych osobowych. Jedyne informacje, jakie zbieramy i przechowujemy w trybie zwykłego korzystania z witryny to nazwa Twojego dostawcy usług internetowych, portalu, który Cię do nas skierował, przeglądanych stron oraz daty i godziny wysyłanych żądań. Z informacji tych korzystamy w celu generowania danych statystycznych i pomiaru aktywności witryny, a tym samym zwiększenia wydajności wizyt klientów. Podczas standardowego użytkowania portalu nie zbieramy i nie przechowujemy danych umożliwiających identyfikację osoby, takich jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy numer ubezpieczenia społecznego.

Istnieją sytuacje, w których firma Kirby prosi o podanie danych umożliwiających identyfikację osoby w celu udzielenia pomocy lub świadczenia niektórych usług. Informacje te, jak na przykład nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, rodzaj żądania oraz ewentualne inne dane, są zbierane i przechowywane przez firmę Kirby w sposób zgodny z ich charakterem i wykorzystywane w celu spełnienia prośby odwiedzającego. Jeśli powiadomisz nas, że mamy nie korzystać z tych danych w dalszych kontaktach, uszanujemy takie życzenie. Dane, jakie nam udostępnisz będą używane przez firmę Kirby w celu doskonalenia świadczonych przez nas usług. Nigdy nie przekazujemy ich osobom ani firmom spoza grupy Scott Fetzer.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Prawa autorskie

Prawa autorskie ©2013 The Kirby Company, podmiot zależny The Scott Fetzer Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelki tekst, obrazy, animacje, materiały wideo, muzyka, dźwięki oraz inne treści umieszczone w niniejszej witrynie objęte są prawami autorskimi oraz innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną firmy Kirby, jej podmiotów zależnych oraz licencjodawców. Firma Kirby jest właścicielem praw autorskich w zakresie wyboru, koordynacji i sekwencjonowania materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie. Zabrania się kopiowania tych materiałów w celach handlowych lub dystrybucji, a także ich modyfikacji lub powielania w innych witrynach.

Znaki handlowe

Wszystkie znaki handlowe widoczne w niniejszej witrynie podlegają ustanowionej ochronie prawnej w Stanach Zjednoczonych z ramienia firmy Kirby. Znaki handlowe w obejmują m.in. nazwy markowe produktów (np. Avalir), nazwy substancji czyszczących (np. Citrus Scuttle) oraz logo i symbole. Zabrania się nieupoważnionego wykorzystania wszelkich znaków handlowych widocznych w niniejszej witrynie.

Firma Kirby zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących zasad ochrony prywatności zgodnie z bieżącymi potrzebami operacyjnymi. Firma Kirby zobowiązuje się terminowo publikować wszelkie zmiany obowiązujących zasad w swej witrynie.

175 queries. 2,830 seconds