Quality, Reliable Home Care Systems

Jednostavno pronađite distributera
blizu vaše lokacije..

Pronađite distributera

Pričajte sa
predstavnikom.

Kontaktirajte nas

Garancija

Trogodišnja ograničena garancija

overheadglamourupright

  • Svaki Kirby sistem je podržan trogodišnjom ograničenom garancijom.
  • Da biste ostvarili pravo na garanciju, morate kupiti Kirby sistem za brigu o domu od ovlašćenog distributera, pripravnika distributera ili prodavca putem kućne demonstracije. Kirby sistemi koji se kupe na drugi način (što obuhvata internet i prodavnicu) nisu pokriveni ovom garancijom.
  • Ova garancija važi za registrovanog vlasnika (koji je naveden na kartici za registraciju vlasnika u trenutku kupovine)
  • Kompanija Kirby garantuje da proizvod neće imati neispravnosti u materijalu i izradi tokom tri (3) godine od datuma kupovine kada se Kirby sistem koristi za stambene potrošačke svrhe. Garancija ne pokriva potrošne artikle kao što su filter kese, kaiševi i sijalice.
  • Ako se u toku garancije Kirby sistem pokvari, korisnik će odneti svoju jedinicu lokalnom ovlašćenom Kirby distributeru. Distributer će besplatno zameniti neispravan deo. Troškove transporta, međutim, snosi registrovani vlasnik.
  • Troškove rada ili servisa, što obuhvata i one tokom garancije, snosiće isključivo vlasnik.

 

163 queries. 4,077 seconds