Kvalitetni, pouzdani sistemi za brigu o domu

Jednostavno pronađite distributera
blizu vaše lokacije..

Pronađite distributera

Pričajte sa
predstavnikom.

Kontaktirajte nas

Procedure otkazivanja

Pravo na poništavanje

Kompanija Kirby zahteva da njeni nezavisni distributeri poštuju sve državne, pokrajinske i lokalne zakone ili propise u vezi sa pravom potrošača da raskinu ugovor.

Procedura otkazivanja kupovine za stare osobe i hendikepirane potrošače

Svaki potrošak koji, u trenutku kupovine, ima bar šezdeset sedam (67) godina ili ima neki hendikep (bez obzira na starost) koji ograničava ili sprečava potrošača da koristi Kirby sistem može da otkaže ili poništi transakciju kupovine u roku od najviše devet (9) meseci nakon datuma kupovine.

Nakon otkazivanja transakcije kupovine nezavisni distributer koji je izvršio prodaju vratiće depozite, zamenjenu robu i gotovinska učešća potrošaču. Ako zamenjena roba više nije dostupna, nezavisni distributer će potrošaču vratiti robu iste vrednosti ili sličnog tipa kao što je zamenjena roba.

Kontakt

Da biste otkazali kupovinu u skladu sa procedurom otkazivanja za stare osobe i hendikepirane potrošače, obratite se odeljenju za kontakte sa potrošačima kompanije Kirby:

Telefon
Sjedinjene Države i Kanada: 1-800-494-8586
Ponedeljak–petak, 8:00 – 17:00 (EST)

Ujedinjeno Kraljevstvo: 0800-328-1247
Evropa: 00-800-5472-9272
Južna Afrika: 0800-203-222
Rusija: 7 800 500 51 46
Australija: 1-800-781-556

E-pošta

Popunite obrazac na internetu da biste nam poslali e-poruku

Pošta
The Kirby Company
Customer Relations Department
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

 

173 queries. 7.085 seconds