Quality, Reliable Home Care Systems

Jednostavno pronađite distributera
blizu vaše lokacije..

Pronađite distributera

Pričajte sa
predstavnikom.

Kontaktirajte nas

Politika zaštite privatnosti

Kompanija Kirby poštuje vašu privatnost. Možete posetiti veb-lokaciju kompanije Kirby da biste pročitali informacije o proizvodima i kompaniji bez potrebe da nam kažete ko ste ili da otkrijete lične informacije. Jedine informacije koje prikupljamo i čuvamo tokom normalne upotrebe veb-lokacije su ime vašeg dobavljača internet usluge, veb-lokacija koja vas je uputila prema nama, stranice koje ste zatražili i datum i vreme tih zahteva. Mi ove informacije koristimo da bismo generisali statistike i izmerili aktivnost lokacije da bismo poboljšali korisnost poseta kupaca. Tokom normalne upotrebe veb-lokacije ne prikupljamo niti čuvamo informacije za ličnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, e-adresa, broj telefona ili JMBG.

Postoje slučajevi kada kompanija Kirby traži informacije za ličnu identifikaciju da bi vam pomogla ili da bi vam pružila uslugu. Ove informacije, kao što su ime, poštanska adresa, e-adresa, tip zahteva i moguće dodatne informacije, prikuplja i čuva kompanija Kirby na način koji je pogodan za prirodu podataka i koristi ih za ispunjavanje zahteva posetilaca. Ako nam kažete da ne treba da koristimo ove informacije kao osnovu za dalje kontakte, poštovaćemo vaš zahtev. Kompanija Kirby koristi informacije koje pružite za poboljšanje usluga koje vam pruža. One se nikad ne daju nekoj osobi i kompaniji van porodice Scott Fetzer.

Ako imate pitanja, nemojte se ustezati da nas kontaktirate.

Autorsko pravo

Copyright ©2012 The Kirby Company, A Division of The Scott Fetzer Company. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, animacije, video-zapisi, muzika, zvukovi i drugi materijali na ovoj lokaciji zavise od autorskih prava i drugih prava na intelektualnu svojinu kompanije Kirby, njenih povezanih kompanija i njenih davalaca licenci. Kompanija Kirby je vlasnik autorskih prava u vezi sa izborom, koordiniranjem i raspoređivanjem materijala na ovoj lokaciji. Ovi materijali ne smeju da se kopiraju za komercijalnu upotrebu ili distribuciju. Ovi materijali takođe ne smeju da se menjaju niti da se objavljuju na drugim lokacijama.

Žigovi

Svi žigovi prikazani na ovoj lokaciji zavise od američkih prava za zaštitu žigova kompanije Kirby. Ovi žigovi obuhvataju, ali se ne ograničavaju na imena marke proizvoda (npr. Avalir), imena proizvoda za čišćenje (npr. Citrus Scuttle) i logotipe i ambleme. Neovlašćena upotreba nekog žiga prikazanog na ovoj lokaciji je strogo zabranjena.

Kompanija Kirby zadržava pravo da promeni svoje principe zaštite privatnosti ako to zahtevaju poslovne potrebe. Kompanija Kirby će blagovremeno objaviti na veb-lokaciji sve promene ovih principa.

169 queries. 2,958 seconds